Какво Трябва да Знаем за Ваденско Море (ВАЖНО!)

Какво трябва да знаем за Ваденско море

Ваденско море е най-голямата система от приливни равнини в света, където естествените процеси протичат до голяма степен необезпокоявани.

Простира се по бреговете на Дания, Германия и Холандия.

Заради своите уникални геоложки и екологични ценности, Ваденско море е включено в списъка на ЮНЕСКО за световно наследство.

Никъде другаде по света няма толкова динамичен пейзаж с множество местообитания, оформени от вятъра и приливите. 

В рамките на тристранното сътрудничество във Ваденско море – Дания, Германия и Холандия поемат отговорността да опазят тази незаменима екосистема в полза на настоящите и бъдещите поколения.

Как се е Образувало Ваденово Море?

Преди около 8000 години следледниковото покачване на морското равнище започва да се забавя от 1,25 m до 0,14 m на сто години, което позволява да се появи Ваденско море.

Най-голямата кохерентна приливна равнинна зона се е появила заради бариерата към морето от дюнни острови и пясъчни плитчини и насочена към сушата зона от приливни равнини и солени блата.

Сегашният пейзаж и подводният морски пейзаж са почти пълен продукт от последните три ледникови периода и техните междуледникови фази, включително настоящата.

Предполага се, че миналите междуледникови периоди са довели до крайбрежни среди, подобни на сегашното Ваденско море.

Най-малкото вкаменелостите показват морска фауна, подобна на сегашната, а древните скали и морските седименти показват докъде междуледниковите морета са навлезли в сушата.

Темповете на покачване на морското равнище и седимента варират във времето и местоположението, което води до непрекъсната динамика в крайбрежната морфология на Ваденско море.

В резултат на това понякога части от брега са се разраствали, където морските приливи и вълни са измивали повече утайки от съседната офшорна зона, отколкото е било необходимо, за да се компенсира покачването на морското ниво. 

Биоразнообразието във Ваденско море

Ваденово море е богато на хранителни вещества благодарение на приливите и отливите.

А богатите на хранителни вещества региони са богати на растения и животни.

Въпреки това във Ваденско море няма да намерите много различни видове растения и животни.

Това е заради екстремните условия.

Пясъчните насипи се разкриват, само за да бъдат наводнени няколко часа по-късно.

Температурата може внезапно да се промени; нивата на кислород и физиологичен разтвор са постоянно различни. 

Най-големите обитатели във Ваденско море са тюлените.

Те използват Ваденско море, за да търсят храна, както и да се размножават.

Риби от Северно море, като морски език и писия, използват Ваденско море, за да се размножават.

Тук растат младите риби. В калните равнини се срещат много животни, като червеи, скариди и раци.

Много птици зависят от тези животни за храна.

Най-малко 12 милиона птици се възползват от Ваденско море всяка година.

Повечето са прелетни птици. Те търсят храна в тинестото дъно, за да съберат сили за дългите си полети.

Ако екосистемата на Ваденско море не е здрава, прелетните птици също са в беда.

Пейзажът около Ваденско Море

Ваденско море има характерен открит пейзаж, който може да бъде оприличен на мозайка от различни видове природни местообитания.

Плитките морски зони, дълбоките, приливните канали, сухите пясъци и вадите, островите на Ваденско море с тяхната богата и разнообразна природа в плажните и дюнни пейзажи, блатата и крайбрежните ливади, устия, зони, защитени зад диги.

Пейзажът е в постоянна промяна в резултат на пясъците, донесени от морето.

История на Цивилизацията около Ваденско Море

Около Ваденско море можете да намерите редица уникални реликви от миналото, които разказват за връзката между човека, морето и използването на природните ресурси от древни времена до наши дни.

Корабостроителниците, дигите, и характерната селищна структура, показваща селата, построени между ръба на влажното блато и сухите хълмове и пустоши, всички съдържат поредица от истории относно живота на човека в тази област.

Архитектурата, традициите и културно-историческите ценности ясно показват, че сте попаднали на много специално и много различно място.

Тъй като Ribe е най-старият град, а Tønder е най-старият пазарен град, има какво да се види, ако решите да изследвате местната култура.

В района на Ваденско море има вълнуващи природни изживявания през цялата година.

Към това можем да добавим множеството изложби, дейности на открито, паркове за събития, музеи и малки ексклузивни ресторанти, изкуства и занаяти и възможности за отдих, които могат да бъдат изпробвани.

Забележителности на Открито около Ваденско Море

Островите и естествените крайбрежия на Ваденско море са се превърнали в област в Дания, която наистина привлича много посетители.

Неговата уникална природа и култура, заедно с множеството ваканционни къщи, къмпинги, младежки хостели и други възможности за настаняване, са благодатната основа за създаването на силен туристически регион.

Островите на Ваденско море Rømø, Mandø и Fanø лежат по крайбрежието като перли на връв и предлагат уникални преживявания.

Морето, дюните, горите, плажовете и фауната говорят на собствен език и привличат и деца, и възрастни.

Дигите, блатата и мигриращите птици впечатляват любителите на природата от цял свят.

Природата около Ваденско Море

Ваденско море мие бреговете на три страни, Дания, Германия и Холандия, което го прави един от най-важните природни резервати.

Ваденско море е в списъка на особено чувствителните морски зони (PSSA) заедно с Големия бариерен риф в Австралия и островите Галапагос край бреговете на Еквадор.

Ваденско море е част от мрежата от защитени зони Натура 2000 в ЕС.

Фауната на Ваденско Море

Ваденско море е от жизненоважно значение за 10-12 милиона птици, които мигрират през пролетта и есента на път към местата си за размножаване или зимуване.

Ваденско море е гигантско хранилище, където мигриращите птици могат да намерят жизненоважна храна за по-нататъшния си полет.

Тук те могат да намерят миди, червеи и др., на които Ваденско море е богато, а в блатата намират и други храни.

Широките мидени брегове във Ваденско море са важен източник на храна, наред с други, за гагата и стридояда.

Крайбрежните райони и районите зад дигите също са от голямо значение като „скривалище” особено за зеленоглавата патица, лопатката, шипоопашата гъска, както и за обикновената гъска.

Сред прелетните птици са скорците, които правят впечатляващо представление, наречено „черно слънце.“

През есента хиляди скорци се събират на ята над блатото привечер, преди да се настанят да нощуват.

В Tøndermarsk ятата могат да се състоят от повече от един милион скорци.

Между другото, във Ваденско море се намира най-голямата популация на обикновения тюлен в Дания.

Повечето от бреговете на Ваденско море, се наводняват при прилив. 

Свързани теми, прочетете още: