Защо Главният Изпълнителен Директор на Meta не Може да Бъде Уволнен?

Meta Главен Изпълнителен Директор

Последвайте ни във Фейсбук!

Като се има предвид позицията му на основател, председател и главен изпълнителен директор на най-голямата социална медийна платформа в света, не е изненада, че Марк Зукърбърг се е превърнал в нарицателно име.

В резултат на това всяка негова стъпка се следи и контролира.

Това е особено вярно през последните години, когато Facebook е критикуван за справянето си с проблемите на поверителността и цензурата.

Поради тази причина много хора се питат защо Зукърбърг все още е главен изпълнителен директор на компанията майка на Facebook и Instagram – Meta.

В крайна сметка изпълнителният директор на публична компания обикновено е отговорен пред акционерите и обикновено е възможно акционерите да заменят изпълнителния директор с нов.

В тази публикация в блога ще разгледаме защо Марк Зукърбърг не може да бъде уволнен от работа и какво казва това за естеството на публичните компании.

Ще разгледаме също така последиците от това за бъдещето на Facebook и какво означава това за обществото като цяло.

Защо Главният Изпълнителен Директор на Meta не Може да Бъде Уволнен?

Ще ви дадем пет основни причини, поради които изпълнителният директор на Meta – Марк Зукърбърг не може да бъде уволнен.

Meta Главен Изпълнителен Директор
Защо Главният Изпълнителен Директор на Meta не Може да Бъде Уволнен?

1. Марк Зукърбърг е мажоритарен акционер на Meta и запазва мажоритарно право на глас

Марк Зукърбърг е мажоритарен акционер в Meta и запазва мажоритарните си права на глас, което прави практически невъзможно отстраняването му като главен изпълнителен директор.

Правата му на глас са подсилени от факта, че той притежава мнозинството от акциите от клас Б на компанията, които му дават 10 гласа на акция, за разлика от един глас на акция, предоставен от акциите от клас А.

Това означава, че без одобрението на Зукърбърг съветът на директорите няма да има право на глас, за да го отстрани като главен изпълнителен директор, дори ако мнозинството от останалите акционери се съгласят да го направят.

2. Продължаващите съдебни битки ограничават възможността на останалите акционери да упражняват правата си на глас

Една от основните причини, поради които Марк Зукърбърг не може да бъде уволнен като главен изпълнителен директор на Meta, са продължаващите съдебни битки, които ограничават възможността на останалите акционери да упражняват правото си на глас.

Тези правни спорове продължават от известно време и в резултат на това акционерите на Meta не могат да упражнят правото си на глас, за да отстранят Зукърбърг от позицията му на главен изпълнителен директор.

Това намалява правомощията на акционерите да влияят върху насоките и решенията на Meta, като ги затруднява да отстранят Зукърбърг от ролята му на главен изпълнителен директор.

3. Ръководните умения и опитът на Марк Зукърбърг са от съществено значение за успеха на Meta

Заемането на поста на Марк Зукърбърг като главен изпълнителен директор на Meta беше посрещнато както с похвали, така и с критики, но неговите лидерски умения и опит са от съществено значение за успеха на компанията.

Четиринадесетгодишният опит на Марк Зукърбърг, който ръководи компанията през множество инициативи, технологични постижения и периоди на растеж и спад, осигурява на компанията ниво на стабилност и проницателност, което трудно би могло да се повтори.

Освен това Зукърбърг е създал култура на иновации и дългосрочна визия, които са от съществено значение за успеха на Meta.

Той е оформил и ценностите на компанията, които са помогнали за насочването ѝ в правилната посока.

Всички тези качества са от съществено значение за успеха на всеки бизнес и Meta не прави изключение.

4. Какво представлява структурата на двойната класа акции?

Структурата на двойния клас акции на Meta, Inc. е често срещана структура на собственост сред технологичните компании.

Тази структура по същество позволява съществуването на два класа акционери, единият от които съдържа Марк Зукърбърг и други членове-основатели.

При тази структура първият клас акционери имат право на десет гласа на акция (клас Б), докато вторият клас акционери имат право само на един глас на акция (клас А).

Това позволява на Марк Зукърбърг да запази контрола върху компанията и в крайна сметка да предотврати уволнението си като главен изпълнителен директор на Meta.

5. Марк Зукърбърг притежава 90% от акциите клас Б на компанията, което е достатъчно, за да запази абсолютния си контрол върху нея

Собствеността на Марк Зукърбърг върху 90% от акциите клас Б на компанията му позволява да упражнява абсолютен контрол върху Meta.

Това прави невъзможно за акционерите или борда на директорите да го отстранят като главен изпълнителен директор на компанията.

Той е единственият изпълнителен директор, който има право да назначава или освобождава други членове на борда и е защитен от всякаква намеса в дейността на Meta.

Тази ситуация е в ущърб на дружеството, тъй като възпрепятства всякакъв вид отчетност или надзор, които биха могли да помогнат да се гарантира, че дружеството се управлява в най-добрия интерес на неговите акционери.

В заключение, ролята на Марк Зукърбърг като главен изпълнителен директор на Meta е практически недосегаема.

Той е основател и контролиращ акционер на компанията, притежава мнозинството от гласовете в нея и е подкрепян от независим съвет на директорите.

Въпреки критиките към стила му на управление, реалността е, че Зукърбърг има твърд контрол и ще остане такъв в обозримо бъдеще.

Свързани статии, прочетете още: